Ontwerp

Woningbouw naast het fort is een unieke onderneming. De woningen moeten een duidelijke toegevoegde waarde geven aan de kwaliteit van de Stelling. Deze kwaliteit wordt streng bewaakt door de provincie Noord-Holland en de Unesco. In maart 2001 heeft de Stichting besloten 4 architecten uit te nodigen om deel te nemen in een prijsvraag en te reageren op ontwerpthema's.

Uiteindelijk koos de jury voor het ontwerp van Jaco Woltjer. Hij maakte op overtuigende wijze expliciete kunstenaarswoningen die passen bij het ruwe karakter van het fort. De ruwe houten woningen staan als een losse verzameling objecten in de richting van Geniedijk en Spoordijk. Door schakeling van identieke elementen ontstaat een levendig beeld.

In de Haarlemmermeer is het fortterrein een bijzondere plek met geschiedenis. De huizen stellen zich in hun situering en materialisering bescheiden op. Ze vormen een stedebouwkundig en landschappelijk geheel met het fortterrein. De bestaande Genieloods en het parkeren voor bezoekers van het fort zijn ruimtelijk ge├»ntegreerd in het stedebouwkundig plan. Er zijn zes eenheden van twee woningen (type BS) en een lang blok van zes woningen (type A). De ogenschijnlijk losse verzameling huizen zijn gesitueerd langs een straatje en rond een aantal pleintjes. Door de blokken te draaien is met een relatief eenvoudige herhaling een zeer divers beeld en een grote variatie in perspectieven ontstaan. Vanuit alle hoeken is het beeld anders en zorgvuldig ge├źnsceneerd. De uitbreidingsopties, de variaties in de gevels en de detaillering versterken de beeldvariatie. De enscenering van de huizen in de situatie met enkele nieuw geplaatse bomen in een nieuw ruimtelijk geheel genereert een voor de nieuwsgierige wandelaar en fietser steeds wisselend perspectief.

2005-12-27_fortw38_05.jpg